Evde Bakım Parası Geri Ödeme Affı – Evde Bakım Maaşını Geri Ödemeyin

Devlet yaşlı ve engelli vatandaşlara yani kendi kendine bakabilecek durumda olmayan vatandaşlara evde bakım yaptırabilmeleri için belli bir aylık bağlamıştı ve bunu yasalaştırmıştı. Bu sayede birçok engelli ve yaşlı bu yasadan faydalanarak evde bakımlarının yapılabilmesi için kendilerine bir yardımcı tutabilmişti. Fakat 2013 yılında bu yasada bir düzenlemeye gidildi. Yapılan bu düzenleme ile bu aylığın bağlanması için gereken kriterler ve şartlar zorlaştırıldı.

Bu kriter ve şartlara uymayan vatandaşlarında geçmişe dönük ödemeleri talep edildi. Üstelik verilen paraya bir de faiz eklenince birçok vatandaş zor durumda kaldı. Ve bu durum büyük mağduriyetler yaşattı. Ödeme yapılmadığı için birçok engelli ve yaşlıya haciz geldi, hukuksal süreç başlatıldı. Bu sebeple Engelli dernekleri gibi dernekler uzunca bir süredir bu kanunların değiştirilmesi için eylem yapıyorlardı. Çünkü bu kanunlar uyarınca hanenin tümünün geliri hesaplanıyor. Oysa yapılması gereken kişini n bizzat kendisinin gerçek geliri olmalıydı. Bu konular gündemi bu denli meşgul edince Meclis Genel Kurulu’da bu hususta bir af görüşmesi yaptı. Ve uzun süren bu görüşmeler sonucunda mağdurlara ilişkin olumlu bir değişikliğe gidildi. Bu düzenleme uyarınca gerçekliği olmayan ya da gerçekliği kanıtlanamayan belgeler ve sağlık kurulu raporu nedeniyle borca giren engelli ya da yaşlılar hariç diğer mağdur kişilere af ilan edildi. Yapılan ödemeler  ve faizleri iptal edildi. Hukuksal süreci başlamış kişilerin açılmış olan davaları içinde yargılama gideri ve dosya masrafları ya da vekalet ücreti de talep edilmeyecek.

Muhalefet partileri bu konuda duyarlı bir çalışma yürüterek binlerce yaşlı ve engellinin bu kanun değişikliği ile mağdur duruma düşmesini engelledi. Fakat şunu da unutmamak gerekir. Yasa değişikliği halen geçerliliğini koruyor. Engelli ve yaşlılar için evde bakım ücreti alabilmek için halen ağır şartlar ve kriterler geçerlidir. Yani bu maaştan çok az kişi faydalanabilecektir. Üstelik borcunu kredilerle ya da aile bireylerinden faydalanarak ödeyen birçok yaşlı ve engelli için de herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Fakat muhalefet partilerinin bu konuda çalışmaları da devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir