Gelir Vergisi Kanunundan Kimler Yararlanabilecek

Gelir vergisi nedir? Gelir vergisi kanunundan kimler yararlanabilecek? Gelir vergisi oranları nelerdir? Yazımızda bu konu başlıklarına ait detayları bulabilirsiniz. Tam da gelir vergisi ödemelerine yaklaştığımız bu günlerde konuyu sizler için araştırdık.

Gelir vergisi; işletmelerin elde ettikleri kar üzerinden devlete ödedikleri vergidir. Şahıs işletmeleri, bir takvim yılı sonunda faaliyetleri sonucu elde ettiği kara bağlı olarak belirlenen dilimde vergi ödemek ile yükümlüdür. Gelir vergisi, dolaysız vergiler arasında yer alır. Dolaysız vergi; devredilemeyen vergi yükü, mükellefin kendi ödediği vergidir. Gelir vergisi de dolaysız vergiler arasındadır. Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde gelir vergisine tabi tutulan gelir türleri yer alır. Kanunda belirtildiği şekilde zorunlu görülen gelir vergisi, kar payına göre belirlenen oranda devlete ödenmek zorundadır.

İşletmeler gelir vergisi beyannamesi ile vergi dairesine ödeme yaparlar. Beyanname, 25 Mart’a kadar işletmenin bağlı olduğu vergi dairesine ödenmek zorundadır. Gelir vergisi; her yıl iki taksit şeklinde ödenir ve taksit tutarları birbirine eşittir. İlk taksit Mart ayı sonuna kadar, ikinci taksit ise Temmuz ayı sonuna kadar ödenmelidir.

Gelir vergisine tabi tutulan yani gelir olarak nitelendirilen kazançlar hangileridir? Kimler gelir vergisi ödemek zorundadır? Gelir vergisi ödemek ile yükümlü olan kazanç türleri aşağıda yer almaktadır:

 • Ticari kazançlar
 • Ücretler
 • Zirai kazançlar
 • Gayrimenkul sermaye iratları
 • Menkul sermaye iratları
 • Serbest meslek kazançları
 • Diğer kazanç ve iratlar.

Her takvim yılı, kazanca bağlı olarak belirlenen gelir vergisi oranları değişir. İşletmeler, yıllık olarak elde ettiği kar tutarı üzerinden vergi ödemek ile yükümlüdür. 2017 Mart ayına yaklaştık ama bu yıl içerisinde belirlenen gelir vergisi oranları nedir?

2017 takvim yılına ait gelir vergisi tarifesi hakkında detayları da aşağıda bulabilirsiniz. Elde edilen gelir tutarına göre ödenmesi zorunlu olan gelir vergisi oranları şöyledir:

 • 000 TL –     %15
 • 000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL fazlası için –     %20
 • 000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL fazlası için –     %27
 • 000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL fazlası için –     %35
Ocak 10, 2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir