Maliyeye Borcu Olan Şirkete Kredi Çıkar Mı?

Şirketler ticari faaliyetlerine devam ederken devlete olan vergi borçlarını ödemek zorunda olup eğer söz konusu olan bu yükümlülüklerine yerine getirmez iseler suçlu duruma düşeceklerdir. Öyle ki yapılmış olan düzenlemeler itibari ile maliyeye borcu olan şirketlere kredi çıkma ihtimali dahi bulunamamakta olup başka bir deyiş ile vergi borcu olan şirketler bankalardan kredi alma hakları bulunmamaktadır.

Devletler sunmak zorunda oldukları hizmetleri ve ülkelere yapmaları gereken yatırımları finanse etmek için belli başlı yöntemler uygulamakta olup söz konusu olan bu yöntemler arasında en çok para akışının sağlandığı yöntem vergiler olmaktadır. Şahısların ödemekte olduğu vergiler de ülke ekonomileri için bir hayli önemli olmakla beraber en çok vergi alınan yerler şirketler ve ticari teşebbüsler olmaktadır. Her bir iktisadi teşebbüsün ödemesi gereken belli tutarlarda vergileri olmakta ve bu vergilerin ödenmesi bir vatandaşlık görevi olma

özelliği taşımaktadır. Eğer söz konusu durum ile mükellef olan kişiler bu borçlarını ödemez iseler bu durumları onların sicillerine yansıyacak pek çok yerde karşılarına çıkacaktır.

Maliyeye vergi borcu olan şirketlerin bu durumunun karşılarına engel olarak çıkacağı yerlerin başında bankalar gelmektedir. Çünkü hemen hemen her banka kendilerinden kredi ya da kredi kartı talep etmekte olan bu kişilere asla hizmet vermemektedir. Yani vergi borcu olan kimselerin bankalardan kredi kartı alması ya da kredi çekmesi mümkün olmamaktadır.

Bahsi geçmekte olan kişilerin acil nakit sıkıntıları var ise bu noktada kati bir şekilde bankalardan çözüm olanağı bulmalarına imkan olmadığından dolayı daha başka yerlerden kredi almak sureti ile söz konusu olan para sıkışıklıklarını giderme olanağı bulabilmektedirler.

Peki maliyeye vergi borcu olan şirketler bankalar haricinde nerelerden kredi alabilirler?

Buna verilecek olan cevap ilk aşamada bu kişilerin resmi olarak kredi hizmeti veren hiçbir finansal kuruluştan kredi alamayacakları için gayri resmi kurumları içermektedir. Söz konusu olan bu yerler tavsiye edilmemekle birlikte şunlardır; kredi danışmanlık firmaları, tefeciler, senetle kredi veren yerler ve faturalı hatta kredi veren yerlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir