Para Duası

Çeşitli giderlerimizi en uygun yollardan karşılamak ve kazancımızı giderlerimiz ile orantılı hale getirmek için harcadığımız enerji ve sarf ettiğimiz çaba son derece önemlidir. Rabbimiz bizlere sabretmeyi ve hayrı beklemeyi emretmiştir. Fakat bu sabır sürecinde ve çabalama halinde bizlere çok güzel çıkış reçeteleri vermiş ve bu nimetlere ulaşabilmemizi de çok kolay hale getirmiştir.

Kazancımızı arttırmak ve para bulmak amacı ile okunacak duaların birçoğu, ayetler halinde kutsal kitabımızda bulunmaktadır. Fakat bilinmektedir ki, kitabımız normal insanların anlayamayacağı kudretlerle donatılmış, mucizevi bir kitaptır. Bu nedenle biz insanlar günlük hayatın yorucu koşturmaları içerisinde bu sırları çözmeye vakit ayıramıyor, ayetleri anlamak ve düşünmek istediğimiz şekilde yorumluyoruz. Oysa Rabbimiz aslında dünya yaşantımızı kolaylaştıracak her türlü doğaüstü yolu inancımızın içine yerleştirmiş ve düşlerimizi, hayallerimizi gerçekleştirmenin yolunu biz bile bilmeden yeşertmiştir.

Para bulmak için fiziksel çabamız kadar manevi gücümüzün de kıymetini bilmeli ve kullanmalıyız. Dua olmadan başlayan her iş er ya da geç aynı sonuca ulaşsa da, aynı hayrı vermeyecektir. Dolayısıyla eğer maddi güce ihtiyacınız varsa, kalbinize dönün ve Rabbimizden dileyin. Rabbimiz şüphesiz ki, her varlığın rızkını vermiş ve onların yaşantılarını kolaylaştırmak için nimetler göndermiştir. Mühim olan temiz bir kalbe sahip olup, bu kalbin ekmeğini yemektir.

Para Getiren Dualar

Maddi gücünüzü sağlamak amacı ile ihtiyacınız olan bazı duaları sizler için derledik. Sizlere bahsedeceğimiz duaları, samimi ve içten bir şekilde düzenli olarak okuduğunuz müddetçe Rabbimizin de isteği ile maddi rızkınız sizlere gelecektir. http://www.paraduasi.com/ sizler için bu duaları şı şekilde sıralıyor:

  • “Allahümme’kfini bi-helalike an haramike veğnini bi-fadlike ammen sivake.”

Anlamı: Allah’ım! Bana helal rızık nasip eyle haramlardan koru! Lütfunla beni senden başka kimseye muhtaç etme!

İhtiyaç duyduğunuz parayı helal şekilde kazanmak niyeti ile günde 7 kez okumalısınız.

  • “Bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, la ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in’ dallahil islam, ve mah’telefellezine utül kitabe illa min ba’di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yekfur bi âyatillâhi fe’innallahe seriul hisâb”

Anlamı:  Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri, O’ndan başka tanrı olmadığına şahitlik etmişlerdir. O’ndan başka tanrı yoktur, O güçlüdür, Hâkim’dir. Allah katında din, şüphesiz İslam’dır. Ancak, Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Allah’ın ayetlerini kim inkâr ederse bilsin ki, Allah hesabı çabuk görür.

Her gün düzenli olarak 15 kez okunması gereken bir duadır.

  • “Allâhümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli. Ve eûzü bike minel cübni vel buhli. Ve eûzü bike min ğalebetid deyni ve gahrir ricâli.”

Anlamı: “Allah’ım! Üzüntülerim ve kederlerimden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altına düşmekten, acizlikten ve düşmanların üstün gelmesinden sana sığınırım.”

  • “Verzükna ve ente hayrur razikin.”

Anlamı: Ey Allah’ım. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın.

  • “Bismillahirrahmanirrahim. Amennerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke Rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leh ama kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, Rabbena vela tahmil Aleyna ısran kema hameltehü allelleziyne min gablina, Rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente Mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn. “

Zenginlik Duası adı ile anılan Amennerrasulü Duası, tüm dini kitapların içerisinde yer bulan tesirli bir duadır. Bu nedenle en çok bilinen dualardan biridir. 1 hafta süresince her gün 41 kez bu duanın okunması gerekmektedir. Duanın abdestli biçimde okunması son derece önemlidir.

Yukarıda bahsettiğimiz duaların tümü sizlere para getirecek, maddi imkanlarınızı güçlendirecek dualardır. Sizler dinimize uygun biçimde yaşadığınız sürece, bu duaları içten, kalbinizden gelerek okuduğunuz müddetçe Rabbimiz rızkınızı arttıracak ve artan maddi gücünüzü bereket ile donatacaktır. Bu nedenle dua yolundan ayrılmadan, emek vererek tevekkül içinde sabretmeli, Rabbimizden gelen nimetleri beklemelisiniz.

Kaynak: http://www.paraduasi.com/hemen-para-getiren-dua/

 

 

Ağustos 2, 2018

Etiketler: ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir