Senetle Kredi Veren Kuyumcular

Belirli bir hizmet yada ürün alımı karşılığında ödenmesi gerekli olan bedelin nakit karşılığının olmaması durumunda taraflarca bir vade belirlenerek ödemenin o güne bırakılması olanağını sağlamaya yarayan kıymetli evrak senet olarak adlandırılmaktadır. İlgili evrakın hukuki anlamda bir nitelik taşıyabilmesi için üzerinde boş bırakılmış olan tüm alanların eksiksiz bir şekilde borçlu tarafından doldurulmuş olması ve borçluya ait […]

Read More Senetle Kredi Veren Kuyumcular